InfoVelkommen til Snedker & Tømrerfirma

Eigil Frederiksen A/S

KundeinformationSom led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler Eigil Frederiksen A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.


Eigil Frederiksen A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:


•Eigil Frederiksen A/S, Snedkergangen 1, 2690 Karlslunde cvr: 10664594

•Tlf. 46150892      mail: post@eigilfrederiksen.dk


Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm


Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.


•Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.


Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlin-gen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlin-gen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af en-trepriseopgaven for dig.


Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.


Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Eigil Frederiksen A/S almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.


Eigil Frederiksen A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Eigil Frederiksen A/S behandler om dig:


•Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

•Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

•Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

•Retten til indsigelse

•Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Eigil Frederiksen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.


Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.